Hjem | Praktisk informasjon | Program | Foredragsholdere og sponsorer | Medlemsmøte | Kurs | Påmelding / Stipend

 

Velkommen til SMH-dager i Tønsberg

14.-15. september 2010

 

"Ja, vi kan!"

 

Kursdag og medlemsmøte 13. september

 

Arrangementskomite:  
Brit Døvle Larssen Psykiatrien i Vestfold
Britt Nyerrød Kjærås
Høgskolen i Vestfold
Eva Anfinnsen Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse
Mariann Mathisen Sykehuset i Vestfold
Vigdis Knutsen Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse
Zdravka Golub Sykehuset i Vestfold

 

 

 

Total besøkende:
©Biblioteket - Psykiatrien i Vestfold - design by tot.design Sist oppdatert: 09.09.09